Skip to content

Hem

Var med och utveckla framtidens smarta logistiklösningar

FLX Zone är ett EU-finansierat projekt som vill stötta och stimulera utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för transporter och annan logistik i stadsmiljö. Vi vänder oss till små och medelstora innovativa företag i Västra Götaland och Hallands län. Företag som på olika sätt arbetar inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva, att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. 

AstaZero – Europas modernaste testbana för aktiva säkerhetssystem

FLX Zone projektet drivs av AstaZero som ägs av RISE (Research Institute of Sweden) och Chalmers Stiftelse och skapades som en testanläggning för aktiva säkerhetssystem. Testbanan som finns vid Sandared mellan Borås och Alingsås har fram till idag främst använts av stora industriföretag inom fordonsindustrin.

FLX Zone bjuder in till workshop om sin nya testmiljö

Nu är den nya testmiljön FLX Zone klar att användas. Samtidigt pågår utvecklingen av den tillhörande Digitala Tvillingen. 
– Nu bjuder vi in till en workshop, onsdagen 29 mars, där vi vill hjälpa små och medelstora företag att identifiera potentiella projekt som kan utnyttja dessa testmiljöer, säger Urban Dagerhorn, projektledare för FLX Zone. 

Läs mer »

Kan förutspå väglaget på alla vägar 

Med en unik förmåga att förutspå väglaget på alla specifika vägar söker Klimator nya samarbeten. 
Nu har fordonsindustrin fått upp ögonen för det innovativa bolaget.
– I nuläget har vi ett flertal stora projekt med fordonsaktörer, som exempelvis Scania, berättar Emil Andersson, produktchef på Klimator med fokus på fordonsindustrin. 

Läs mer »

Event

FLX Zone erbjuder ett flertal digitala seminarier, främst inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. FLX Zone kommer även att erbjuda fysiska evenemang där aktörer inom branschen kommer att bjudas in och få tillfälle att träffas. Syftet är att bygga nätverket och öka möjligheten att knyta viktiga kontakter för framtida utveckling.

Nätverk

FLX Zone är början på ett nytt nätverk inom utveckling av smarta lösningar för transport och logistisk. Genom att samla kompetenser och aktörer inom området vill FLX Zone bidra till att skapa nätverk för fortsatt dialog. I nätverket kan små och medelstora företag mötas sinsemellan, men också möta stora industriföretag som kan inspirera och leda fram till helt nya lösningar.

Partners

AstaZero ägs av forskningsinstitutet RISE och Chalmers stiftelse och har en bred samverkan inom näringslivet. Bland kunderna finns fordonstillverkare, underleverantörer, universitet och tekniska institut från hela Europa. Men testområdet används inte bara för testning utan även för forskning och utveckling. Här har kunder exempelvis möjligheten att använda AstaZero som en extern utvecklingsavdelning för hela R&D-projektet.


Kontakta mig