Skip to content

Hem

Var med och utveckla framtidens smarta logistiklösningar

FLX Zone är ett EU-finansierat projekt som vill stötta och stimulera utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för transporter och annan logistik i stadsmiljö. Vi vänder oss till små och medelstora innovativa företag i Västra Götaland och Hallands län. Företag som på olika sätt arbetar inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva, att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. 

AstaZero – Europas modernaste testbana för aktiva säkerhetssystem

FLX Zone projektet drivs av AstaZero som ägs av RISE (Research Institute of Sweden) och Chalmers Stiftelse och skapades som en testanläggning för aktiva säkerhetssystem. Testbanan som finns vid Sandared mellan Borås och Alingsås har fram till idag främst använts av stora industriföretag inom fordonsindustrin.

Last mile och parkeringshus i fokus på webbinariet den 9 juni

Last mile och parkeringshus står i centrum när FLX Zone arrangerar sitt tredje webbinarium. 
Under webbinariet medverkar Orvar Hurtig, CEO Consat Enineering, Stefan Tilk, vice ordförande och vd för NEVS, Staffan Truvé, medgrundare och CTO för Recorded Future och Ulf Ivarsson, ordförande i Moxiam. 
– Var och en av talarna kommer göra en kort presentation om sitt kompetensområde, sedan samlas vi för ett rundabordssamtal om hur vi ska hitta nya smarta lösningar, säger Urban Dagerhorn, projektledare för FLX Zone.

Läs mer »

Integration av olika system The holy grail på Consat Engineering

Det finns ett antal intressanta skärningspunkter, mellan olika miljöer i godsflöden som kräver fysiskt och logiskt tekniskt avancerade lösningar. Ett exempel är skärningspunkten mellan lastbrygga och fordon. 
– Detta är en punkt som kostar tid och därmed pengar, samtidigt som det också är en punkt som kräver integration mellan olika systemlösningar, vilket vi tycker är mycket intressant, säger Orvar Hurtig, CEO på Consat Engineering, som är Keynote Speaker på FLX Zones webbinarium 9 juli. 

Läs mer »

Event

FLX Zone erbjuder ett flertal digitala seminarier, främst inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. FLX Zone kommer även att erbjuda fysiska evenemang där aktörer inom branschen kommer att bjudas in och få tillfälle att träffas. Syftet är att bygga nätverket och öka möjligheten att knyta viktiga kontakter för framtida utveckling.

Nätverk

FLX Zone är början på ett nytt nätverk inom utveckling av smarta lösningar för transport och logistisk. Genom att samla kompetenser och aktörer inom området vill FLX Zone bidra till att skapa nätverk för fortsatt dialog. I nätverket kan små och medelstora företag mötas sinsemellan, men också möta stora industriföretag som kan inspirera och leda fram till helt nya lösningar.

Partners

AstaZero ägs av forskningsinstitutet RISE och Chalmers stiftelse och har en bred samverkan inom näringslivet. Bland kunderna finns fordonstillverkare, underleverantörer, universitet och tekniska institut från hela Europa. Men testområdet används inte bara för testning utan även för forskning och utveckling. Här har kunder exempelvis möjligheten att använda AstaZero som en extern utvecklingsavdelning för hela R&D-projektet.

Kontakta mig