Skip to content

Hem

Var med och utveckla framtidens smarta logistiklösningar

FLX Zone är ett EU-finansierat projekt som vill stötta och stimulera utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för transporter och annan logistik i stadsmiljö. Vi vänder oss till små och medelstora innovativa företag i Västra Götaland och Hallands län. Företag som på olika sätt arbetar inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva, att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. 

AstaZero – Europas modernaste testbana för aktiva säkerhetssystem

FLX Zone projektet drivs av AstaZero som ägs av RISE (Research Institute of Sweden) och skapades som en testanläggning för aktiva säkerhetssystem. Testbanan som finns vid Sandhult mellan Borås och Alingsås har fram till idag främst använts av stora industriföretag inom fordonsindustrin.

Två konkreta projekt blev lyckad workshop för SMF

Göteborg Green City Zone och Utmaningar Region Halland var två initiativ som sökte nya 
konkreta lösningar när FLX Zone bjöd in till workshop. 
Ett 20-tal SMF-företag medverkade för att nå ut med sina lösningar och finna smarta samarbeten. 
– Den här gången möttes vi ansikte mot ansikte, det vara väldigt uppskattat och många ville se en fortsättning, säger Urban Dagerhorn, projektledare för FLX Zone. 

Läs mer »

IGE Day vill locka fler tjejer till tekniska yrken

Det mest spännande var AEB-tester med autonoma fordon mot mål som föreställer fotgängare och ballongbil på FLX Zones provningsbana. Testet var en del i arrangemanget Introduce a Girl to Engineering Day, som lockade ett 20-tal tjejer till AstaZero.  
– Många tjejer tror att man måste vara bilmekaniker för att testa bilar, den bilden vill vi tvätta bort…

Läs mer »

Event

FLX Zone erbjuder ett flertal digitala seminarier, främst inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. FLX Zone kommer även att erbjuda fysiska evenemang där aktörer inom branschen kommer att bjudas in och få tillfälle att träffas. Syftet är att bygga nätverket och öka möjligheten att knyta viktiga kontakter för framtida utveckling.

Nätverk

FLX Zone är början på ett nytt nätverk inom utveckling av smarta lösningar för transport och logistisk. Genom att samla kompetenser och aktörer inom området vill FLX Zone bidra till att skapa nätverk för fortsatt dialog. I nätverket kan små och medelstora företag mötas sinsemellan, men också möta stora industriföretag som kan inspirera och leda fram till helt nya lösningar.

Partners

AstaZero ägs av forskningsinstitutet RISE och Chalmers stiftelse och har en bred samverkan inom näringslivet. Bland kunderna finns fordonstillverkare, underleverantörer, universitet och tekniska institut från hela Europa. Men testområdet används inte bara för testning utan även för forskning och utveckling. Här har kunder exempelvis möjligheten att använda AstaZero som en extern utvecklingsavdelning för hela R&D-projektet.


Kontakta mig