Skip to content

Hem

Var med och utveckla framtidens smarta logistiklösningar

FLX Zone är ett EU-finansierat projekt som vill stötta och stimulera utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för transporter och annan logistik i stadsmiljö. Vi vänder oss till små och medelstora innovativa företag i Västra Götaland och Hallands län. Företag som på olika sätt arbetar inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva, att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. 

AstaZero – Europas modernaste testbana för aktiva säkerhetssystem

FLX Zone projektet drivs av AstaZero som ägs av RISE (Research Institute of Sweden) och Chalmers Stiftelse och skapades som en testanläggning för aktiva säkerhetssystem. Testbanan som finns vid Sandared mellan Borås och Alingsås har fram till idag främst använts av stora industriföretag inom fordonsindustrin.

Säkrare mobilitet med rätt data

Genom att samla in noggranna trafikdata vill Viscando bidra till säkrare och effektivare mobilitet.
Idéen bygger på en patenterad sensorteknik som fungerar som det mänskliga synsystemet, med två samverkande ögon.
– I dag är våra kunder främst städer och kommuner, men vi ser en stor potential inom industrin, säger Yury Tarakanov, affärsutvecklare och projektledare på Viscando.

Läs mer »

Göteborg utvecklar framtidens transportsystem i utsläppsfri zon

Det kallas Gothenburg Green City Zone och har målet att skapa ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem.
För att testa och utveckla nya lösningar har man valt ut tre områden i Göteborg.
– Så gott som alla städer i hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna, Gothenburg Green City Zone vill gå före och visa på hur det kan göras och bli utsläppsfritt redan 2030, säger Maria Strömberg, avdelningschef på BRG (Business Region Göteborg).

Läs mer »

Event

FLX Zone erbjuder ett flertal digitala seminarier, främst inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. FLX Zone kommer även att erbjuda fysiska evenemang där aktörer inom branschen kommer att bjudas in och få tillfälle att träffas. Syftet är att bygga nätverket och öka möjligheten att knyta viktiga kontakter för framtida utveckling.

Nätverk

FLX Zone är början på ett nytt nätverk inom utveckling av smarta lösningar för transport och logistisk. Genom att samla kompetenser och aktörer inom området vill FLX Zone bidra till att skapa nätverk för fortsatt dialog. I nätverket kan små och medelstora företag mötas sinsemellan, men också möta stora industriföretag som kan inspirera och leda fram till helt nya lösningar.

Partners

AstaZero ägs av forskningsinstitutet RISE och Chalmers stiftelse och har en bred samverkan inom näringslivet. Bland kunderna finns fordonstillverkare, underleverantörer, universitet och tekniska institut från hela Europa. Men testområdet används inte bara för testning utan även för forskning och utveckling. Här har kunder exempelvis möjligheten att använda AstaZero som en extern utvecklingsavdelning för hela R&D-projektet.

Kontakta mig