Skip to content

Om AstaZero

AstaZero – Europas modernaste testbana

FLX Zone projektet drivs av AstaZero som ägs av RISE (Research Institute of Sweden) och skapades som en testanläggning för aktiva säkerhetssystem. Testbanan som finns vid Sandhult mellan Borås och Alingsås har fram till idag främst använts av stora industriföretag inom fordonsindustrin.

AstaZero är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtidens trafiksäkerhet. Anläggningen är unik såtillvida att de olika trafikmiljöerna möjliggör provningen av avancerade säkerhetssystem och dess funktioner för allehanda trafik och trafiksituationer.

Vårt mål är att utveckla vår testanläggning för att göra den mer attraktiv och intressant för nya målgrupper som tidigare inte riktigt sett hur de kan dra fördel av att testa hos oss.

Vi vill hjälpa små och medelstora företag, främst inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen själva, att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering.

Mer om AstaZero: astazero.com