Skip to content

Om FLX Zone

Om projektet FLX Zone

EU-projektet FLEX Zone ingår i insatsområdet React-EU, med syfte att hjälpa företag att komma igång efter pandemin. Projektet har 15 miljoner i budget och löper över drygt två år. 

Syftet är att hjälpa små och medelstora företag, främst inom områden relaterade till transport och logistik men inte specifikt bara själva fordonen, att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering.

Projektet har fått stöd från Tillväxtverket (TVV) via REACT-EU och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Västra Götalandsregionen (VGR)

Projektets tre delprojekt

Ny flexibel testbana 

Det första handlar om att utveckla ett banavsnitt på AstaZeros testbana utanför Borås och gör den mer flexibel, beroende på vilka testmiljöer som behövs. Här har vi tillsammans med våra industripartners identifierat tre aktuella områden: logistik/logistikcenter, parkering/parkeringshus och statsmiljö.  

Virtuella tvilling av testbanan

Det andra delprojektet handlar om att bygga en digital tvilling av AstaZeros nya fysiska testbana för att möjliggöra virtuell testning. På så sätt vill man sänka kostnadsnivån och därmed tröskeln för att börja testa. Tanken är att man ska kunna sitta hemma och göra de första testningarna virtuellt för att senare bygga motsvarande testmiljö på den fysiska banan och validera sina testresultat. 

Plattform för samarbete

Det tredje delprojektet handlar om att bilda en samverkansplattform för att samla små och medelstora företag och skapa en diskussion kring den här typen av logistikmiljöer för att utveckla tankar och idéer kring nya lösningar. Ett sätt att skapa intresse för projektet är att bjuda in till seminarier, där en eller flera intressanta föreläsare beskriver de utmaningar som de står inför i sin fortsatta utveckling, med syftet att trigga nya idéer och lösningar.

Sedan är målet att skapa nätverk för fortsatt dialog, där små och medelstora företag kan mötas sinsemellan, men också möta stora industriföretag som kan inspirera och leda fram till helt nya lösningar.