Skip to content

Privacy Policy

När du använder någon av våra tjänster eller deltar i något av våra evenemang samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy. AstaZero är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med principerna i integritetspolicyn. Vi är naturligtvis måna om att skydda dina personuppgifter och följer därför alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna integritetspolicy täcker all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Om det ändå skulle uppstå frågor är du välkommen att höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Om du har ingått ett avtal med oss, om du arbetar på vårt uppdrag, om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev, besöker något av våra events, eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.

De typer av personuppgifter som vi samlar in, beroende av sammanhanget, kan omfatta:
• Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
• Leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.

IP-adress
Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
• Via våra webbplatser, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller fyllt i vårt kontaktformulär.
• När du kontaktar oss via e-post.
• Genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson.

Vad har vi personuppgifterna till?
Om du har ingått ett avtal med AstaZero behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den tjänst du har beställt (Fullgöra avtal). Vi kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:
• Administration av affärsrelation med kund och leverantör (Fullgöra avtal)
• Bokföringsändamål för kund och leverantör (Rättslig förpliktelse)
• Möjliggöra support av tjänst för kund (Fullgöra avtal)
• Möjliggöra distribution av content, för marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post. (Berättigat intresse)
• Information om våra tjänster och evenemang (Berättigat intresse)

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Du kan när som helst återkalla ett samtycke.

Lagring av personuppgifter
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan. Om du har kontakt med oss via exempelvis e-post, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.

Överföring till tredje part
AstaZero kan komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (till exempel mailutskickstjänst) samt för drift och backup av interna system. Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål kring dessa specifika ändamål.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. AstaZero överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några personuppgifter.

Cookies
Vår webbplats (flxzone.se) använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Du som besökare på vår hemsida ges möjlighet vid besöket att förhindra att cookies lagras på datorn.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom AstaZero. För att få tillgång till denna information behöver du skicka in en signerad skriftlig begäran till den adress som du finner längst ner på denna sida. Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade.

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till kundtjänst med hjälp av den kontaktinformation du finner längst ner på denna sida. Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du vill avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje utskick. Vill du helt avsäga dig information från oss, meddela oss på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till:

AstaZero
Urban Dagerhorn
urban.dagerhorn@flxzone.se