Skip to content

Nätverk

Nätverk

FLX Zone är början på ett nytt nätverk inom utveckling av smarta lösningar för transport och logistisk. Genom att samla kompetenser och aktörer inom området vill FLX Zone bidra till att skapa nätverk för fortsatt dialog. I nätverket kan små och medelstora företag mötas sinsemellan, men också möta stora industriföretag som kan inspirera och leda fram till helt nya lösningar.

Tanken är att det specifikt för SMF skall öppna upp möjligheten till skapandet av nya nätverk i olika former där bara fantasin sätter gränser för hur dessa kan byggas upp. 

Det kan vara flera SMF som skapar en större helhet genom att samordna sina olika lösningar till en större systemlösning, eller en eller flera SMF som genom sina lösningar hjälper en större aktör att åstadkomma en bättre produktlösning.

Förhoppningen är att FLX Zone och samverkansplattformen skall öppna upp möjligheten för SMF till en ökad exponering både gentemot potentiella kunder och även mot finansiärer och därmed skapandet av nya affärsmöjligheter.