Skip to content

Partners

Partners

AstaZero ägs av forskningsinstitutet Rise och Chalmers och har en bred samverkan inom näringslivet. Bland kAstaZero ägs av forskningsinstitutet RISE och Chalmers stiftelse och har en bred samverkan inom näringslivet. Bland kunderna finns fordonstillverkare, underleverantörer, universitet och tekniska institut från hela Europa. Men testområdet används inte bara för testning utan även för forskning och utveckling. Här har kunder exempelvis möjligheten att använda AstaZero som en extern utvecklingsavdelning för hela R&D-projektet. Dessutom kan testområdet användas för demonstrationer, produktlanseringar, konferenser och företagsevent. 

Genom tillgången till en världsledande testanläggning som AstaZero, som nu skall göras mycket mer flexibel för helt nya testmiljöer, och därmed närheten till RISE och Chalmers Tekniska Högskola, vilka är AstaZero ’s ägare, så finns möjligheten till både de praktiska testmöjligheterna men även tillgången till forskningsvärlden.

Kopplad till AstaZero finns en rad starka industripartners och bidragande finansiärer som är Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Veoneer, Traffikverket, Västra Götalandsregionen, Vinnova, Tillväxtverket och Test Site Sweden.

Det långsiktiga målet är att FLX Zone skall bli en samarbetsyta mellan olika organisationstyper där storföretag, SMF och organisationer som Trafikverket kan mötas i olika konstellationer på en neutral och öppen testsite och göra konkreta gemensamma utvecklingsprojekt, till gagn för alla!