Skip to content

Digitala Event

Digitala Event

FLXZone erbjuder ett flertal digitala seminarier, främst inom områden relaterade till transport och logistik, men inte bara fordonen. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att bidra till mer hållbara transportsystem och att möta behovet av digitalisering. 

FLX Zone kommer att bjuda in intressanta personer som har tankar kring framtidens logistik, både inom utveckling av nya lösningar och som användare.

Hamnar i fokus

Hamnar i fokus på FLX Zones första webbinarium. Behovet av nya smarta logistiklösningar var uppenbart när FLX Zone höll sitt första webbinarium 28 april, som sändes från Lindholmen Visual Arena. Mötet fokuserade på utmaningarna i framtidens hamnlogistik. Presentationerna hittar du här nedan:

Urban Dagerhorn presenterar FLX Zone som är ett projekt som fått stöd från Tillväxtverket (TVV) via REACT-EU och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Västra Götalandsregionen (VGR) med syfte att hjälpa små och medelstora företag med fokus på logistik i stadsmiljö att komma igång efter pandemin.
Se presentationen här

Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn, berättade att man skall flytta dagens hamn och bygga en helt ny hamn 5 km söderut. För att klara den utmaningen behövs många nya smarta logistiklösningar.
Se presentationen här

Cecilia Magnusson, ordf. Göteborgs Hamn, presenterade utvecklingen i hamnen, där man bland annat ska fördjupa farleden så man klarar att ta emot världens största containerfartyg, med upp emot 25 000 containrar. Se presentationen här

Urban Dagerhorn, FLX Zone och moderatorn Ulf Johansson sammanfattar dagens diskussioner här

Praktisk logistik

Praktisk logistik var temat på FLX Zones andra seminarium. Medverkade gjorde Per Olof Arnäs som forskat inom logistik och idag arbetar på Einride som pratade om nya trender inom logistiken, Kristian Andersson, delägare i Deromegruppen och divisionschef för Derome Bygg & Industri och Dan Hurtig från JAB Logistic som berättade om utmaningar inom praktisk logistik. Presentationerna hittar du här nedan:

Per Olof Arnäs, logistikforskare, Einride, pratade om nya trender och utmaningar inom området logistik. Exempelvis vad en alltmer elektrifierad fordonsflotta innebär för logistiksektorn.
Se presentationen här

Kristian Andersson, Deromegruppen och divisionschef för Derome Bygg & Industri berättar om att den största utmaningen i dag är kundernas krav på mycket korta ledtider i kombination med väldigt skrymmande material, en trend som inte är ny utan har pågått en tid, men ökar stadigt. Se presentationen här

Dan Hurtig, JAB Logistic, berättar om dagens utmaningar och vilka lösningar han skulle vilja se för att kunna effektivisera verksamheten ytterligare. Se presentationen här

Last mile och parkeringshus

Last mile och parkeringshus stod i centrum när FLX Zone arrangerade sitt tredje webbinarium. 
Under webbinariet medverkade Orvar Hurtig, CEO Consat Enineering, Stefan Tilk, vice ordförande och vd för NEVS, Staffan Truvé, medgrundare och CTO för Recorded Future, Gregory Tiscornia från Bosch och Ulf Ivarsson, ordförande i Moxiam. Var och en av talarna inledde med en presentation om sitt kompetensområde.

Inledning och presentation av dagens paneldeltagare. Se inledningen här

Orvar Hurtig är CEO på Consat Engineering, en av landets ledande ingenjörsbolag med fokus på att lösa kundproblem. ”Vi jobbar med automation av intralogistik och vi tillhandahåller trafikledningssystem (ITS) för publika transporter, där vi levererar nyckelfärdiga lösningar för PTA:er och PTO:er”, säger Orvar Hurtig.
Se presentationen här

Stefan Tilk är CEO för Nevs som i dag fokuserar på teknik för självkörande mobilitetslösningar. NEVS utvecklar en helt ny förarlös Pod, SANGO, med flexibel interiör beroende på applikation.
Se presentationen här

Staffan Truvé, medgrundare och CTO för Recorded Future, som är ett cybersecurity-företag, som är specialist på insamling, bearbetning, analys och spridning av hotinformation. Med hjälp av AI och Machine Learning samlar man information kring kommunikation på internet och identifierar risker och hot. Hur ser riskerna ut i framtiden med införande av autonoma fordon och den ökande kommunikationen i infrastrukturen för att möjliggöra detta? Se presentationen här

Gregory Tiscornia, Bosch. Se presentationen här

Eftersnack. Panelen fortsatte diskussionen om hur vi ska hitta nya smarta logistiklösningar.
Se paneldiskussionen här