Skip to content

Säkrare mobilitet med rätt data

Traffic Insight är en djupare analys av kritiska trafikavsnitt, exempelvis korsningar, där man befarar att det finns säkerhetsproblem.

Genom att samla in noggranna trafikdata vill Viscando bidra till säkrare och effektivare mobilitet.
Idéen bygger på en patenterad sensorteknik som fungerar som det mänskliga synsystemet, med två samverkande ögon.
– I dag är våra kunder främst städer och kommuner, men vi ser en stor potential inom industrin, säger Yury Tarakanov, affärsutvecklare och projektledare på Viscando.

Sedan 2014 har Viscando samlat in trafikdata för trafikanalys och nya trafikmodeller. Syftet är att göra trafiken säkrare, effektivare och mer hållbar.

– Våra grundare hade jobbat länge med sensorteknologi för militära applikationer och tog med sig sin erfarenhet och expertis för att utveckla något nytt inom trafiksäkerhet, säger Yury Tarakanov.

Viktigaste kunderna i dag är städer och kommuner, där Viscando i huvudsak arbetar med två typer av kommersiella projekt. Dels räkning av all trafik, inte bara fordon och bilar utan även cyklister och fotgängare. Ett exempel är nya Hisingsbron, där två sensorer mäter all trafik på hela bron.

– Man vill veta hur mycket vägarna används för att i nästa steg planare nya vägar eller kanske mäta hur bra man lyckas med den gröna omställningen.

Den andra typen av projekt kallas Traffic Insight och är en djupare analys av kritiska trafikavsnitt, exempelvis korsningar, där man befarar att det finns säkerhetsproblem. Då gör vi en djupare analys för att se beteenden och konflikter mellan olika trafikslag, för att förstå olycksriskerna, föreslå förändringar och sedan validera åtgärderna.

På senare år har tekniken även visat sig vara användbar inom industrin och för autonoma fordon. När det gäller industrin finns liknande frågeställningar där trafiksäkerheten är minst lika viktig och där effektiviteten kanske är ännu viktigare. Här menar Yury Tarakanov att utmaningen är att förmå de stora spelarna att tänka nytt och tänka datadrivet.

– Ta exempelvis autonom körning som är något av en joker ute i vanlig trafik, men i stängda industriområden och inom logistik är den redan verklighet. Det är också här vi ser stora möjligheter att kunna bidra i framtiden.

Men Yury Tarakanov menar att vägen till framgång för Viscando är att kunna erbjuda så kallade value adding-lösningar, som tillför något mer än bara intelligent data. Ett exempel är testning i samarbete med AstaZero. En stor fördel med AstaZero är reperterbarhet i utvecklingsarbetet.

– Vi kanske är med och samlar in data i den verkliga miljön som sedan ligger till grund för en ny design eller idé, som i sin tur behöver testas i en testmiljö. Där kan vi bidra både initialt och under utvecklingsarbetet.

Tekniken används också för autonomi som arbetar med människor. Yury Tarakanov menar att det kan synas som ett sidospår, men ett autonomt fordon ute på vägarna måste förstå hur trafiken fungerar rent mänskligt, för att vara kapabel att köra som människor och förutse hur de reagerar. 

– När den autonoma funktionen är förbättrad för att bättre fungera i trafiken, måste den verifieras i simuleringen och i säkra testmiljöer. Där tror vi att det är viktigt att situationer som testas på testbanan kommer från den riktiga trafiken. Dessutom borde testobjekt som interagerar med den autonoma bilen bete sig på ett realistiskt sätt. För båda är noggranna data samlad i riktiga trafiken en förutsättning