Skip to content

Kan förutspå väglaget på alla vägar 

Lösningen finns i två varianter, ett prediktivt molnbaserat system och en detektiv lösning som använder ett fordons sensorer. Båda de här systemen kan ge bra information kring vad det är för väglag fordonet befinner sig i och vad det har för väglag framför sig.

Med en unik förmåga att förutspå väglaget på alla specifika vägar söker Klimator nya samarbeten. Nu har fordonsindustrin fått upp ögonen för det innovativa bolaget.– I nuläget har vi ett flertal stora projekt med fordonsaktörer, som exempelvis Scania, berättar Emil Andersson, produktchef på Klimator med fokus på fordonsindustrin. 

Klimator bygger på forskning inom klimatologi och förmågan att kunna förutse väglaget. Redan 2001 startade Klimator i tron om att den forskning som genomförts på Geovetenskapliga institutionen i Göteborg, skulle bli en kommersiellt gångbar produkt. Men det skulle dröja, den första kommersiella kunden kom 2016 och handlade om vinterväghållning. 

– Den klimatologiska kunskapen hade utvecklats till ett grafiskt interface som användes för att optimera arbete med vinterunderhåll, så att plogbilar var ute och saltade och plogade på det vägar där det verkligen behövdes, säger Emil Andersson. 

Några år senare stod det klart att den information som skickades till väghållningen även kunde användas till fordonsindustrin. Idén var att automatiserade eller autonoma fordon ska kunna veta i varje ögonblick vad det är för väglag och kunna anpassa sin körning. 

2020 börsnoterades företaget och tog in ett större kapital för att på allvar närma sig fordonsindustrin. 

– I och med börsintroduktionen fick vi möjlighet att skala upp vår organisation och idag har vi tagit oss väldigt mycket längre fram. 

Lösningen finns i två varianter, ett prediktivt molnbaserat system, som har möjlighet att förutspå väglaget på alla vägar 18 timmar framåt, dessutom finns en detektiv lösning som använder ett fordons sensorer för att se vad det är för väglag framför fordonet. Båda de här systemen kan ge bra information kring vad det är för väglag fordonet befinner sig i och vad det har för väglag framför sig.

Ett av de pågående forskningsprojekten är ett Vinnovafinasierat projekt tillsammans med Scania där Klimators lösning kommer att integreras i Scanias självkörande fordon. Syftet är att fordonet ska kunna anpassa körningen med kunskap om väglaget. 

– Vi har ett flertal projekt med stora aktörer inom fordonsbranschen, men ännu inget i produktion. 

För att kunna utveckla Klimators produkter har testning blivit en viktig del. AstaZeros nya testbana FLX Zone har väckt intresse och redan finns planer på ett samarbete. 

– Med tanke på att AstaZero har en väldigt avgränsad testbana, med möjlighet att säkerställa vilka tillstånd och egenskaper som råder runt om på testbanan, kan den ge otroligt stor nytta för oss. 

Emil Andersson ser också möjligheter att samarbete kring olika typer av testning. Han menar att i dag sker mycket testningen under goda väderförhållanden, men att fordonsfunktionalitet behöver testas i alla typer av väder. 

– Med hjälp av AstaZero kan vi ta fram metoder för att testa funktionalitet under specifika väderförhållanden. 

Han betonar också att deras flexibla testbana FLX Zone kan vara värdefull när det gäller att testa olika typer av vägscenarior. 

– Väglaget kan variera mycket om exempelvis vägbanan är beskuggad, kan man då bygga om siten så även klimatologiska förutsättningar kan uppfyllas kan det vara väldigt användbart för oss.