Skip to content

FLX Zone bjuder in till workshop om sin nya testmiljö

Nu är den nya testmiljön FLX Zone klar att användas. Samtidigt pågår utvecklingen av den tillhörande Digitala Tvillingen. – Nu bjuder vi in till en workshop, onsdagen 29 mars, där vi vill hjälpa små och medelstora företag att identifiera potentiella projekt som kan utnyttja dessa testmiljöer, säger Urban Dagerhorn, projektledare för FLX Zone. 

Workshopen arrangeras 29 mars, 13.00 – 17.00, i samarbete med två olika spännande case som är i stort behov av nytänkande och innovation. Det ena är Gothenburg Green City Zone (GGCZ), som är i stort behov av att skapa ett antal olika pilotprojekt för att uppnå sina mål. 

– Förhoppningen är att vår workshop skall kunna vara ett sätt att identifiera nya möjliga piloter som förhoppningsvis kan implementeras i GGCZ, säger Urban Dagerhorn.

Under workshopen kommer representanter från GGCZ att delta och dessutom några av de företag som påverkas av målsättningen i GGCZ och därför behöver utveckla nya lösningar. Här ser man samverkan med små och medelstora företag som en möjlig väg för at skapa dessa nya idéer. (GGCZ presenterades i nyhetsbrevet som skickades ut i december 2022) 

Det andra caset består av utmaningar som finns inom Region Halland, där man behöver minska miljöavtrycket förorsakat av olika transporter. Samtidigt som E6:an går rakt igenom hela regionen och är svår att påverka regionalt. 

– Tanken är att vi tittar på en väldigt konkret transport som i dag sker helt lokalt i regionen och ser vilka möjligheter som finns för utveckling. 

Ambitionen är att hitta en lösning som har betydligt mindre miljöavtryck och samtidigt ökar effektiviteten i transporten för att möta framtida krav. Workshopen vill inte bara fokusera på de specifika fordonsdelarna, utan även undersöka områden som exempelvis infrastruktur, kommunikation (V2X, Wifi, 5G etc), AI och logistik. Målet är att få fram lösningar som stärker konkurrenskraften i regionen och i Sverige

– Vi siktar på att ha med ett 20-tal små och medelstora företag på workshopen tillsammans med intressenterna för de två casen samt representanter från några av fordonsföretagen i regionen.

Så anmäler du dig till workshopen: 

Om du/ni som SMF skulle vilja vara med i denna workshop skicka en intresseanmälan till Projektledare Urban Dagerhorn på e-mail: urban.dagerhorn@flxzone.se