Skip to content

De hoppas på nya lösningar

”Våra kunder kan få sina varor i containrar från någon av hamnarna innan de transporteras till oss för lossning och lagring”, säger Mark Sigvardsson.

För många små företag i logistikbranschen kan projektet FLX Zone bidra med nya lösningar kopplat till digitalisering och miljöteknik. ISY Distribution AB är ett företag i Halland som nu ser fram emot vad projektet kan bidra med.– Vi jobbar med tredjepartslogistik, vi lagerhåller helt enkelt åt andra. Våra kunder vill inte ha egna lager, utan…

I Halmstad, bara ett stenkast från E6:an, har ISY Distribution AB sina lokaler. De är ett bolag som hjälper sina kunder med allt från lagerhållning och logistik till distribution och e-handel. De har sju anställda och hade förra året en omsättning på 35 miljoner kronor. 

De blir ofta kontaktade av företag som upplever att logistikkedjan kan vara utmanande på olika sätt och som då kontaktar ISY Distribution för att få hjälp. Inte sällan är kundernas behov kopplade till den ständigt pågående digitaliseringen samt kring miljöfrågor.

– Vi får ofta förfrågningar som går att koppla till digitalisering, exempelvis att man har en egen beställningsportal, men kanske inte har kapaciteten att ta hand om den hela vägen. Sedan finns det även de som vill ha hjälp med att hitta aktörer som är miljöcertifierade så de kan säkerställa att hela kedjan är miljöcertifierad, säger han.

Förutom närheten till både väg och järnväg värdesätter ISY Distribution AB närheten till ett flertal hamnar i regionen, från Helsingborg och Malmö till Halmstad, Falkenberg, Varberg och inte minst Skandinaviens största hamn, Göteborgs hamn.

– Våra kunder kan få sina varor i containrar från någon av de hamnarna innan de transporteras till oss för lossning och lagring, säger han. 

Vill ha bättre spårbarhet

En av de utmaningar som finns i logistikkedjan när det gäller laster som kommer med sjöfart utrikes handlar om godsets spårbarhet.

– Inom Sverige funkar spårbarheten ganska bra, det är leveranser som kommer med containrar som det ofta är problem med att få veta var godset befinner sig och när det kommer att levereras. Det är ofta väldigt ungefärliga uppgifter som ändras hela tiden fram till de sista dagarna innan det kommer. En mer tillfällig spårbarhet för den typen av transporter hade varit önskvärt, säger han.

Nu hoppas Mark Sigvardsson att det nya projektet FLX Zone ska kunna bidra till att möta behovet av digitalisering och även skapa mer hållbara transportsystem.

– Det här är ett väldigt värdefullt projekt som jobbar med nya lösningar och där har vi som företag nytta av att kunna titta på vilka nya lösningar som skulle kunna passa vår verksamhet och hur vi i så fall kan ta del av dem, säger han.