Skip to content

Just in Time tuff utmaning för Derome

Kristian Andersson, delägare i Deromegruppen och divisionschef för Derome Bygg & Industri

Av allt som beställs innan 14.00 ska det mesta levereras före 7.00 dagen efter. Lägg därtill skrymmande specialleveranser som ofta kräver stora kranbilar.
– Alla vill ha sina leveranser samtidigt och det ska vara tidigt på morgonen, det är vår stora logistiska utmaning, säger Kristian Andersson, divisionschef för Derome Bygg & Industri och en av föreläsarna på FLX Zones webbseminarium 12 maj.

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri, med 3000 anställda och en omsättning på cirka 10 miljarder kronor. Verksamheten bygger på trä, som omvandlas till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. Förutom fem sågverk i affärsområde Derome Timber, ingår ytterligare fem affärsområden. Ett av de större är Derome Bygg & Industri med drygt 50 anläggningar som har ett heltäckande sortiment för industri- och byggbranschen, inklusive service och logistik.

Kristian Andersson är delägare i Deromegruppen och divisionschef för Derome Bygg & Industri.

– Vår största utmaning i dag är kundernas krav på mycket korta ledtider i kombination med väldigt skrymmande material, säger Kristian Andersson

Han menar att trenden inte är ny utan har pågått en tid, men den ökar stadigt. En flaskhals är plockdelen som man löst genom att plocka och lasta varorna på natten. Men ett ännu större problem är antalet lastbilar och chaufförer. På Derome har man löst problemet med ett 100-tal egna lastbilar för att inte vara beroende av andra distributörer. Men kapaciteten räcker ändå inte alltid till när alla vill ha leveransen samtidigt, på morgonen när byggarbetarna kommer.

För ett år sedan förvärvades Svensk Bygglogistik, ett av landets största företag inom bygglogistik.

– Här kan vi gå in göra en logistikanalys och hjälpa företag att styra upp sin logistik och detaljplanera varje leverans, alltifrån när det ska lyftas av till vad som ska finnas i varje paket. 

Förutom Kristian Andersson på Derome medverkar ytterligare två spännande föredragshållare på FLX Zones webbinarium torsdagen 12 maj.

Per Olof Arnäs PhD på Chalmers har arbetat inom logistikområdet sedan slutet av 1980-talet. Han kommer bland annat berätta om trenderna inom logistikområdet och vilka krav dessa kommer att ställa på framtidens logistik- och transportsystem. Han kommer också att resonera kring de specifika områden där ny teknikutveckling är extra utmanande.

Dan Hurtig kommer från JAB Logistic, en av Göteborgs största aktörer för lossning och lastning inom sin nisch. Han kommer bland annat att berätta om företagets utmaningar inom upphämtning av gods hos kunder, plockning, packning, lagring och transport, både inom Sverige och internationellt.