Skip to content

Göteborg utvecklar framtidens transportsystem i utsläppsfri zon

”Vi har valt områden med olika behov och karaktärer för att titta på systemperspektivet utifrån alla transportslag”, säger Maria Strömberg. Foto: Per Pixel Petersson

Det kallas Gothenburg Green City Zone och har målet att skapa ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem.
För att testa och utveckla nya lösningar har man valt ut tre områden i Göteborg.
– Så gott som alla städer i hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna, Gothenburg Green City Zone vill gå före och visa på hur det kan göras och bli utsläppsfritt redan 2030, säger Maria Strömberg, avdelningschef på BRG (Business Region Göteborg).

Idén kom från Volvo Cars som ville inleda ett samarbete med Göteborgs Stad för att lära sig mer om hur man planerar och arbetar för att ställa om till hållbara transportsystem i en medelstor stad.

– Bilar och fordon är en del av omställningen, men vi behöver samverka med näringslivet, staden och forskningen för att få till lösningar på systemnivå som också kan skalas till andra geografier, säger Maria Strömberg.

Arbetet startade i januari 2021 och förutom Göteborg genom Business Region Göteborg och Volvo Cars anslöt även RISE (Research Institutes of Sweden) som initiativtagare.

Redan från start valde parterna att fokusera på tre områden utifrån att de representerade olika behov och utmaningar. Lindholmen är ett område med många arbetsplatser och under stark etablering, samt flera skolor med många pendlande elever varje dag. Evenemangsstråket är en knutpunkt där både tusentals pendlare och miljontals besökare passerar, som i sin tur genererar stora mängder person- och varutransporter. Forsåker i Mölndal är ett helt nytt bostadsområde som håller på att byggas på den gamla Papyrustomten i Mölndal.

– Vi har valt områden med olika behov och karaktärer för att titta på systemperspektivet utifrån alla transportslag. Det är unikt då vi inte funnit någon annan satsning som gör just det i någon annan stad berättar Maria Strömberg.

Maria Strömberg, avdelningschef på BRG (Business Region Göteborg)

Grundtanken med Gothenburg Green City Zone är att olika intressenter bjuds in att testa idéer och projekt i de olika områdena.  Ett antal kriterier ligger till grund för vilka projekt som väljs ut: Lösningen ska bl.a. bidra till det övergripande målet med utsläppsfria transporter till 2030, ska gå att skala upp för en global marknad och genomföras i samverkan med andra.

– Dessutom har vi ett kriterium att varje partner ska bära sina egna kostnader, alternativt söka gemensam finansiering.

Här ser Maria Strömberg en stor möjlighet för små- och medelstora företag att var delaktiga genom att utveckla och testa nya innovationer i samarbete med andra. Både tillsammans med andra SMF:er och i samarbete med större företag och organisationer.

Men hon påpekar samtidigt att syftet med Gothenburg Green City Zone inte är att initiera en stor mängd pilotprojekt.

– Vi vill i första hand arbeta med att skala upp de piloter som är framgångsrika, men vi hjälper gärna till att skapa piloterna.

För de tidiga nivåerna i nya pilotprojekt menar Maria Strömberg att det finns många sätt att testa sina idéer.

– Vi hjälper gärna till att slussa företag och pilotprojekt till olika testmiljöer i Västsverige, allt från virtuell till fysisk testning i speciella testmiljöer, innan det är dags att testa live inom Gothenburg Green City Zone.

– En av alla dessa tidiga testmiljöer skulle kunna vara FLX Zone på AstaZero som är intressant med sitt fokus mot logistik i stadsmiljö och erbjudandet av både en fysisk miljö och en motsvarande digital tvilling. (www.flxzone.se)