Skip to content

Bygget av FLX Zones testbana i full gång

Håkan Andersson, banchef på AstaZero och Urban Dagerhorn, projektledare FLX Zone inspekterar arbetet på den nya testbanan. Foto: Håkan Linger

Nu är byggnationen igång av FLX Zone som ska bli Sveriges mest flexibla testbana. Markarbetet är klart och i slutet av november läggs ett första asfaltslager.
– I vår ska vi lägga på topplagret, men redan innan vintern planerar vi att genomföra två projektdemonstrationer på FLX Zone, säger projektledare Urban Dagerhorn.

Det byggs för fullt ute på Asta Zeros testbana utanför Borås. En av fördelarna med många projekt är möjligheten att samordna upphandlingar och hitta synergier med exempelvis transporter, schaktmaskiner och liknande.

– Vi har även aktiverat vår egen bergtäkt, där vi sprängt och krossat berget till de fraktioner som behövs i våra olika byggprojekt, det minskar kostnaderna drastiskt, säger Urban Dagerhorn.

Ett av projekten är FLX Zone, en ny testbana som ska kunna anpassas för en rad olika testscenarios. Markarbetet är snart klart och längre fram i november läggs ett första lager asfalt på banan. Sedan ska marken sätta sig innan topplagret läggs på i vår när det är varmt och fint.

– Det lagret kommer att ha kvalitetskrav enligt Euro NCAP , för att kunna köra slutvalidering för formella tester.

Parallellt med byggnationen kommer också byggblock och moduler att införskaffas. Syftet är att kunna bygga upp flera typer av mer eller mindre komplexa scenarios. Bland annat kommer containrar att användas för att simulera olika former av byggnader. Laddstation för både lätta och tunga fordon ska finnas. Sedan tidigare finns vägskyltar, trafikljus, väglinjer och liknande.

– Tanken är att vi ska kunna anpassa banan för många typer av testmiljöer, främst inriktad på logistik i stadsmiljö.

Sedan tidigare finns redan ett internt 5G-system på AstaZero som byggts i samarbete med Ericsson.

– Det här är ett helt privat 5G-nät som bara går att använda på testbanan, för att kunna testa olika kommunikationsmöjligheter i en helt säker miljö.

Redan planeras en demo som en del i två andra forskningsprojekt där man tittar på möjligheten att utnyttja FLX Zone i kombination med 5G-nätverket. Projekten heter ePIcenter och V2X2.

– Resultaten av de här demonstrationerna där vi visar möjligheterna med FLX Zone kommer vi att presentera i nästa nyhetsbrev.